Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Credi - Gemakkelijke leendocumentatie voor vrienden, familie en bedrijven

Over de hele wereld lenen en ontlenen mensen op basis van bestaande, vertrouwde relaties – tussen vrienden en familie, of bedrijven die ze kennen. In veel gevallen zijn deze leningen niet goed gedocumenteerd, wat problemen en meningsverschillen over aflossingen kan veroorzaken en relaties kan schaden. Als het gaat om het beheren van het geld dat u leent aan vrienden, familie of voor bedrijven, zijn er enkele belangrijke dingen om te overwegen – we hebben een lijst samengesteld.

Credi is Werelds nummer 1 leningmanagementplatform voor particuliere kredietverstrekkers

De beste manier om een leningsovereenkomst te gebruiken

Bij het onderzoeken van wat voor soort leningovereenkomst te gebruiken, hoe het te gebruiken en op wie het van toepassing is, spelen er veel belangrijke factoren een rol. Zelfs de details kunnen het geven of ontvangen van een lening gemakkelijk of zeer moeilijk maken. Als expert op het gebied van “de bank van mama en papa”, ook wel vrienden en familie genoemd, ben ik een aantal dingen tegengekomen,die mensen zullen helpen om erachter te komen hoe en wat ze hiervoor kunnen gebruiken.

Een leningsovereenkomst opstellen

Bij het opstellen van een leningsovereenkomst is het belangrijk te onthouden dat het een juridisch bindende overeenkomst is. In de overeenkomst moeten de voorwaarden worden beschreven waaronder een lening wordt terugbetaald. U moet altijd een overeenkomst opstellen als u geld leent aan (of leent van) vrienden, familie of een klein bedrijf/startup. Een leningsovereenkomst zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van de precieze voorwaarden en bepalingen of terugbetaling en te late terugbetaling.

Waarom een leningsovereenkomst opstellen?

Een leningsovereenkomst is een formeel bewijs dat twee partijen een plan hebben om geld te lenen en terug te betalen. Dit beschermt beide partijen tegen mogelijke meningsverschillen, misverstanden en helpt de veiligheid van de relatie te waarborgen. Leningovereenkomsten doen dit door een duidelijk overzicht te geven van het geleende bedrag, de terugbetalingsvoorwaarden, de rentevoet en voorzieningen voor te late betaling of bij in gebreke blijven.

Moet ik een leningsovereenkomst gebruiken voor een lening tussen vrienden en familie?

Mondelinge afspraken komen wel voor, maar zijn moeilijker te beheren als u geld leent aan of ontleent van een vriend of familielid. Om alle betrokkenen te beschermen, voor elke lening tussen bekende partijen, moet u een schriftelijke leningsovereenkomst hebben.

Wat moet er in de leningsovereenkomst worden opgenomen?

Een leningsovereenkomst moet altijd de terugbetalingsvoorwaarden, contactgegevens van alle partijen, een betalingsschema, overeengekomen rentetarieven, voorzieningen voor te late betalingen en een annuleringsbeleid bevatten. Hierin moet het bedrag worden vermeld dat de kredietgever aan de kredietnemer leent. Het contract moet ook handtekeningen of e-handtekeningen bevatten, evenals wat de beoogde plannen zijn in geval van wanbetaling. De leningsovereenkomst moet zowel online als bij elke persoon worden bewaard.

Onderhandelen over voorwaarden tussen partijen in een leningsovereenkomst

Vooral voor leningen onder vrienden en familie is onderhandelen belangrijk voor zaken als de rente, het geleende bedrag en de terugbetalingstijd, om ervoor te zorgen dat de relatie niet wordt aangetast. Leningssjablonen staan dergelijke onderhandelingen of het volgen van de onderhandelingen niet toe, maar het online systeem van Credi staat dit wel toe. U wilt dat de overeenkomst alles bevat wat de twee partijen zijn overeengekomen.

Waar zijn leningsovereenkomsten geschikt voor?

Het is aan de partijen om overeen te komen waarvoor de lening wordt gebruikt. Enkele voorbeelden van leningen die vrienden en familie hebben verstrekt, zijn zaken als een auto, een bedrijf opstarten of een woning.

In welke situaties/wanneer moet ik een leningsovereenkomst gebruiken?

Een leningsovereenkomst kan met name handig zijn bij het lenen of ontlenen aan een familielid of vriend. Ze kunnen helpen bij het beschermen van relaties tegen geschillen over geld, voorwaarden of voorwaarden van de lening.

Wat is de gemakkelijkste manier om een leningsovereenkomst af te sluiten?

Er zijn veel opties voor het opstellen van een leningsovereenkomst, de eerste en meest elementaire is een online downloadbare sjabloon, waarmee u de lege plekken kunt invullen. Het moet alle nodige clausules van een leningsovereenkomst bevatten. De tweede manier is om een advocaat in te huren om u te adviseren over de leningsregeling, maar dit kan duur zijn, dus het is misschien niet voor u. De derde is om een systeem zoals Credi te gebruiken, dat het basisdoel van een sjabloon voor een leningsovereenkomst vervult, maar ook onderhandelingen kan volgen en indien nodig als juridisch document kan worden gebruikt. Het nadeel van een sjabloon is dat mensen meestal kopijen afdrukken, waarvan bekend is dat ze “verdwijnen”, dus het gebruik van het cloud-systeem van Credi met geldige en wettelijk afdwingbare e-handtekeningen is een eenvoudig alternatief. Verder kunt u voor leningen onder $ 2000 alle kosten vermijden.

De voor- en nadelen van sjablonen voor leningsovereenkomsten

Leningovereenkomstsjablonen kunnen nuttig zijn als een eenvoudig document om naar terug te verwijzen. Basisleningovereenkomsten kunnen net zo eenvoudig en simpel zijn als een gratis gedownloade sjabloon die u bewerkt om de lege plekken in te vullen om te schetsen hoe lang een kredietnemer geld moet terugbetalen en welke rente aan de hoofdsom kan worden toegevoegd. De overeenkomst moet ook algemene voorwaarden bevatten die de wettelijke verplichtingen van elke partij bepalen. De voorwaarden met betrekking tot het aflossingsschema, wanbetaling of contractbreuk, leningzekerheid en aangeboden onderpand (indien aanwezig) moeten bijvoorbeeld duidelijk worden omschreven. Sommige van de meer geavanceerde sjablonen voor leningsovereenkomsten bieden dit, maar het is onwaarschijnlijk dat een eenvoudige gratis versie zoveel zal bevatten. Bij het gebruik van leensjablonen is een ander nadeel dat het document moet worden gevolgd. Er zijn veel gevallen waarin deze overeenkomsten zijn verdwenen, waardoor mensen niet zijn voorbereid op nadelige gevolgen.

De voor- en nadelen van sjablonen voor leningsovereenkomsten versus een advocaat raadplegen

Het gebruik van een advocaat voor het opstellen van overeenkomsten voor vrienden- en gezinsleningen is veel verantwoordelijker en juridisch bedrijfszeker dan een leensjabloon. Uw advocaat doorloopt alle ontbrekende bepalingen en juridische implicaties van alles wat met uw specifieke lening te maken heeft. Dit komt echter met een behoorlijk hoge vergoeding, mogelijk voor vrij kleine leningen.

Wat is de beste software of app voor het documenteren van leningen?

Software of apps gebruiken om leningen in een andere optie te documenteren, die de voordelen van eenvoud en lage kosten van een sjabloon voor een leningsovereenkomst combineert met de juridische controles en het bewijs van het raadplegen van een advocaat. De meeste leensoftware en -apps lijken gericht op peer-to-peer-leningen van onpersoonlijke of zakelijke aard, wat betekent dat veel functies en prijzen zijn afgestemd op die gerichte demografie. Credi is echter speciaal gemaakt voor leningen tussen vrienden en familie en is toegankelijk voor mensen die zowel zeer kleine als zeer grote leningen willen documenteren, terugbetalingen bijhouden, betalingsprocessen automatiseren en algemene voorwaarden binnen de site onderhandelen.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Credi is Werelds nummer 1 leningmanagementplatform voor particuliere kredietverstrekkers

  • Formaliseer uw leningsovereenkomsten online
  • De eHandtekening-functionaliteit betekent dat er geen papierwerk nodig is
  • Vertrouwd door meer dan 5000 mensen wereldwijd.
  • Installatie in slechts enkele minuten
  • Volg terugbetalingen online of via de mobiele traceerapp van Credi
  • Mogelijkheid om uw lening te beveiligen met activa van de kredietnemer (PPSR-registratie, alleen voor Australische gebruikers)